Om mig

Min baggrund

Jeg er uddannet psykoterapeut MPF og coach med klinik for individuel terapi i Ry eller Aarhus C.

Af natur er jeg et glad og positivt menneske, som har en grundlæggende tro på, at alle mennesker har ressourcer, der kan hjælpe dem, når livet er svært.

Personligt:

Christina Ellegaard født 1966
Jeg har mand og tre store børn

Uddannelser

Coach og psykoterapeutiske uddannelser:

  • Uddannet psykoterapeut fra Essens i Silkeborg.
  • Uddannelsen bliver løbende evalueret og er godkendt efter de ministerielle retningslinier. Jeg er specialiseret i eksistentiel gestaltterapi, kognitiv terapi og ACT
  • Uddannet systemisk coach fra Rambøll Attractor (nu Mannaz).
  • Flere kortere efteruddannelseskurser indenfor personlig udvikling.

I gennem 3 år har jeg været frivillig terapeut i TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere). Det seneste år har jeg arbejdet i TUBA på konsulentbasis. I TUBA hjælpes unge mellem 18 og 30 år til at få et bedre liv.

Gennem TUBA har jeg løbende modtaget supervision på min praksis og deltaget i kurser og konferencer, som har styrket og udviklet min faglige viden inden for sårbare unge, familiedynamikker mm.

Derud over er jeg medlem af Dansk Psykoterapeut Forening, hvor igennem jeg deltager i relevante faglige kurser, som holder mig opdateret i den nyeste viden.

Hvad er forskellen på en psykolog og en psykoterapeut?

Psykologer og Psykoterapeuter beskæftiger sig med de samme problemstillinger.
Psykoterapeuter har en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse, en 4-årig – videreuddannelse til psykoterapeut, samt erhvervserfaring der indebærer mellemmenneskelig kontakt.

Psykoterapi tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten. Psykologer tager også udgangspunkt i samtalen, men er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. En psykolog har en 5-årig teoretisk universitetsuddannelse i psykologi. Læs mere på https://psykoterapeutforeningen.dk/om-psykoterapi-2/psykoterapeut-vs-psykolog-og-
psykiater/.

I Danmark er psykoterapeut ikke en beskyttet titel. Det vil sige, at enhver kan kalde sig terapeut og tage klienter. Dette er selvfølgelig uheldigt, da uvidende og uuddannede personer kan komme til at arbejde med mennesker med alvorlige problematikker, uden sikkerhed for at de ved hvad de gør.

Dansk Psykoterapeut Foreningen er grundlagt for at sikre kvalitet og tryghed ved valg af terapeut. Medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening er et kvalitetsstempel. Alle medlemmer af foreningen skal leve op til en række kriterier om uddannelse og erfaring og leve op til foreningens etiske retningslinjer.

Den beskyttede titel, Psykoterapeut MPF, er klienternes garanti for, at terapeuten har de kompetencer, der skal til for at give den rigtige hjælp og behandling. Uddannelsen ved Essens er selvstændigt godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Det betyder, at
uddannelsen løbende bliver evalueret således, at den lever op til en række kvalitetskrav og de kriterier, der er opstillet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet for en psykoterapeutisk efteruddannelse.

Andre uddannelser

Uddannet massør fra Dansk Fysiurgisk Massageskole i Aarhus. Massageuddannelsen har bidraget til min viden om sammenhængen mellem krop og sjæl.

For mange år siden blev jeg uddannet cand. polyt og har i flere år arbejdet med projekter i både privat og offentligt regi. Som leder af forskellige grupper og mediator mellem mennesker med forskellige interesser har jeg opnået stor erfaring med at arbejde med mellemmenneskelige relationer.

.

.