I forbindelse med psykoterapeutisk behandling er jeg forpligtet til at indsamle, behandle og dokumentere en række personoplysninger om dig.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og beskytter dine personoplysninger. Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at jeg beskytter alle personoplysninger i overensstemmelse med betingelserne i Persondataforordningen (GDPR).

Typer af oplysninger 

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang de er relevante).

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):
Helbredsoplysninger

Behandlingens formål

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:
alm. korrespondance, indgåelse af aftaler, sagsakter, fakturering mv.

Jeg benytter kun personoplysningerne til de nævnte formål, og indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af formålet.

Opbevaring og sletning

  • Personoplysninger opbevares i fysiske mapper.
  • Personoplysninger opbevares på computer.
  • Personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for formålet med behandlingen, og maksimalt 6 måneder efter endt samarbejde (regnskabsmæssige stamdata bibeholdes dog i maksimalt 5 år).

Datasikkerhed

  • Følgende sikkerhedsforanstaltninger er gennemført for beskyttelse af personoplysninger:
  • Kun jeg har adgang til de registrerede personoplysninger – både i fysiske mapper og på computeren.
  • Computeren har adgangskode.
  • Computeren har et antivirusprogram, der løbende opdateres.

Ændring af oplysninger, mv.

Hvis du ønsker, at se, ændre ukorrekte oplysninger eller slette personlige oplysninger, som er registreret om dig, kan du rette henvendelse til:

Christina Ellegaard
Skæphøj 14
8680 Ry

Mobil: 29 24 74 30
E-mail: psykoterapi.ellegaard@gmail.com