Gestaltterapi

Gestaltterapien tager sit udgangspunkt i det der er lige nu og her, og i de vilkår vi har i vores liv. Gestaltterapien lægger vægt på at være tilstede i nuet, opmærksomhed på egne nuværende behov, samt tage ansvar for os selv og være medansvarlige for de mennesker vi er i kontakt med. En erkendelse af, at livet hele tiden kræver af os at træffe valg og fravalg, og at vi må tage personligt ansvar for de valg vi træffer.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad man tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden er særlig effektiv i forbindelse med depression og angst, men kan også bruges til en række andre forhold.

Teknikken blev opfundet af psykiateren Aron T Beck i 50’erne og fokuserer på, at mennesker, som bliver deprimerede, oftest har en tendens til at tænke negativt om sig selv og fortolke det de oplever og ses på en for dem selv negativ måde. De føler, de ikke kan slå til, og måske, at de er moralsk forkastelige, og glemmer let de positive sider, der trods alt er. De føler også ofte, at andre ser ned på dem og undgår dem. Mennesker der har angst, har også mange tanker om sig selv, som forstærker angsten. De undgår bestemte situationer, fordi de tænker, at de sikkert får angst, og heraf følger, at de også føler, at de ikke mestrer ret mange situationer særligt godt.

Terapien tager derfor ligesom den interpersonelle terapi udgangspunkt i patientens aktuelle situation, men er mindre fokuseret på at fortolke hændelser i barndommen, i modsætning til psykodynamisk terapi , ligesom den heller ikke beskæftiger sig meget med forholdet til terapeuten (den såkaldte overføring).

Oftest tager terapeuten og patienten udgangspunkt i at udforske, hvilke tanker eller forestillingsbilleder der udløser de negative reaktioner. Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser. Man tager udgangspunkt i de positive sider og færdigheder, patienten har, men som hun slet ikke kan få øje på i alt det negative. De negative tanker, patienten har om sig selv, har ofte rod i tidligere oplevelser og erfaringer.

Det er vigtigt, at patienten derefter afprøver disse nye måder at tænke på i dagligdags situationer og det er her ”hjemmearbejdet” kommer ind. Ved næste terapisession drøfter terapeuten og patienten de nye erfaringer. Ofte kombineres hjælp til at tænke anderledes med hjælp til at handle anderledes. På den måde, oplever patienten gradvis at kunne mestre vanskelige situationer og får dermed højere tanker om sig selv.

Kognitiv terapi kan således også give en mulighed for en ny forståelse af nederlag og vanskeligheder, man har oplevet tidligere i sit liv. Det er således ikke bare at lære at ‘tænke positivt’, noget den deprimerede patient netop ikke kan.

Kognitiv terapi kan godt kombineres med antidepressiv medicin. Muligvis forstærker de to terapiformer hinandens effekt.